Emir Sultan Camii

Uludağ’ın yamaçlarındaki bir tepe üzerine, kendi adıyla anılan mahallededir. Yıldırım Bayezit’ın kızı ve Emir Sultan’ın eşi olan Hundi Fatma Hatun tarafından, XV. yüzyılın başında, Emir Sultan adına yaptırılmıştır. Üç kapılı Caminin giriş bölümünde, şadırvanlı geniş ve güzel bir avlu vardır. Bursa camileri içinde en geniş ve güzel avlusu olan cami budur. Ayrıca Bursa’da kubbesi en büyük camidir. Çok süslü olan mihrabında mermer ve altın yaldızlar kullanılmıştır. Çevresinde birçok tarihi çeşmenin bulunduğuEmirsultan Camii’nde görülen mimari unsurları bir başka camide görmek mümkün değildir. Arap tarzında yapılan caminin son cemaat yeri, avluyu çeviren revaklar olarak kullanılmıştır. Nitekim yanlarda, iki mihrap bulunur. Avlunun tam ortasında şadırvan vardır. Avlu revakları mermer sütunlarla çevrilidir. Depremler nedeniyle sürekli tahrip olan yapı, yapılan onarımlarla orijinalliğini yitirmiştir. Cami, 1795 yılında tamamen yıkılmış, 1804 yılında, III. Selim tarafından tekrar yaptırılmıştır.
Emir Sultan Camii'nin Harita Üzerindeki Yeri
Emir Sultan Camii Fotoğrafları