Ebe Hatun Türbesi


Bursa Muradiye Camisi haziresinde yer alan bu türbe, Fatih Sultan Mehmet’in ebesine aittir. Kitabesi bulunmamaktadır.

Türbe 4.46x4.46 m. ölçüsünde, kare planlı olup, taş ve tuğla ile örülmüş ayakları birbirine bağlayan sivri kemerler üzerine oturmuş bir kubbe ile örtülüdür. Ancak, türbenin yanları açıktır. Osmanlı mimarisindeki açık türbeler grubundan olan bu türbenin içerisinde yerden bir metre yükseklikte mermerden Ebe hatun’un sandukası bulunmaktadır.