Çoban Bey Türbesi


Bursa Umur Bey Mahallesi’nde, Çoban Bey Türbe Sokağı’nda bulunan bu türbe, Osman Gazi’nin oğlu Çoban Bey’e aittir. Kitabesi bulunmamakla beraber vakıf kayıtlarından XIV. yüzyılın başlarında yapıldığı öğrenilmektedir.

Türbe 6.45x6.45 m. ölçüsünde olup, üzeri basık bir kubbe ile örtülüdür. Moloz taş ve tuğladan yapılan beden duvarlarından kubbeye geçiş, Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. Giriş kapısı tuğladan yapılmış olup, sivri alınlıklıdır. Türbe güney ve doğu yönlerindeki altlı üstlü ikişer pencere ile aydınlatılmıştır.

Türbede Çoban Bey’in lahdi ile birlikte beş lahit daha bulunmaktadır. Türbenin batı yönünde Çoban Bey’in mescidinden yalnızca temel kalıntıları günümüze gelebilmiştir. Türbe 1971 yılında Bursa eski eserleri Sevenler derneği tarafından onarılmıştır.