Hamidiye Camii

Söğüt ilçesinde geç Osmanlı döneminin neoklasik mimarı tarzdaki yapılarına güzel bir örnektir.1903-1905 yıllarında II. Abdülhamit tarafından yaptırılan cami kare planlı olup duvarları kırmızı kesme taştandır. İki minareli olduğu için halk arasında "Çifte Minareli Cami" olarak da tanınan yapının üstü kurşun kaplı tek bir kubbeyle örtülüdür.