Ardahan Ormanı

Ardahan’ın kuzeydoğusunda, geniş Kura Vadisi üzerinde
yer almaktadır. Deniz seviyesinden oldukça yüksekte yer alan bu önemli
kuş alanında sarıçam ormanları, elle biçilen otlaklar, tarım alanları ve
geniş dağlık bozkırlar bir arada görülür. Ardahan-Kars yolunun hemen
kenarında 15 ha büyüklüğündeki Putka Gölü bulunur. Gölün büyük bölümü
kındıralıklarla kaplıdır. Bataklık çevresinde üreyen 10 çift çayır
delicesi, alanın önemli kuş alanı olmasını sağlar. Putka Gölü’nde kızıl
boyunlu batağan, boz ördek, çamurcun, yeşilbaş, çıkrıkçın, elmabaş
patka, pasbaş patka, tepeli patka, saz delicesi, turna ve sarı başlı
kuyruksallayan gibi türler küçük sayılarda kuluçkaya yatar.

Aralarında
kara çaylak, şahin, kızıl şahin, küçük orman kartalı, delice ve doğan
gibi bir çok yırtıcı kuş türü büyük olasılıkla önemli kuş alanındaki
ormanlarda üremektedir. Kara akbabanın da dahil olduğu çok sayıda akbaba
ve kartal türü alanda görülmekte ve önemli kuş alanı sınırları dışında
üredikleri tahmin edilmektedir.