Dağ ve Doğa Yürüyüşü Alanları


İlin sahip olduğu coğrafik yapı, dağ ve doğa yürüyüşleri açısından
önemli bir potansiyele sahiptir. Yalnızçam yaylaları, Göle, Hanak ve
Posof ormanları ildeki en önemli alanlardır.